L'accés de les persones menors al recinte dels concerts es regularà així:

-De 0 a 3 anys s'accedirà sense entrada sempre que s'asseguen en la mateixa cadira que la persona responsable.

- A partir de 3 anys totes les persones han de traure entrada per accedir al recinte de concerts.

-Els/les menors fins els 15 anys d’edat SEMPRE hauran d’anar acompanyats pel progenitor, tutor o adult responsable. Si l‘acompanyant durant el festival és el pare, mare o tutor/a legal: tant la persona menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI o document legal que acredite la relació de responsabilitat sobre el/la menor.

Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor/a legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor, acompanyada de fotocòpia de DNI o document equivalent de qui autoritza i presentar també el DNI de l'adult acompanyat a l'entrada. 

-Les/els menors que tinguen 16 o 17 anys d’edat podran accedir al FesCamp sense la companyia d’un adult, sempre i quan presenten l'autorització d'assistència del tutor/a legal que es fa responsable, junt amb el seu DNI i fotocòpia del DNI o document equivalent que acredite la responsabilitat de qui autoritza.