ACCÉS

-Mascareta sempre obligatòria i una vegada dins del recinte segueix les instruccions de l'organització i seguretat.

-Respecta la distància de 1.5 m a les cues.

-L'acomodació es realitzarà per grups de convivència i per ordre d'entrada. La seguretat t'indicarà on seure.

-Desplaça't pel recinte seguint les senyalitzacions. 

DURANT ELS ACTES

-Durant les actuacions el públic estarà assegut, podrà desplaçar-se per anar a la zona de consum, lavabos, paradetes o eixir fora del recinte.

-Ja pots consumir a la teua butaca. Baixa't la mascareta únicament en aquest cas.

-Utilitza el gel hidroalcohòlic a les paradetes, barra, zona consum i lavabos.

-Pagament en metàl·lic.

EIXIDA
-Una vegada els concerts finalitzen roman assegut/da fins que la seguretat o l'organització t'ho indique.

Tot i que les mesures són més permissives, fem ús del sentit comú per mantindre un ambient segur.